Infoboard des Litauischen Gymnasiums - Vasario 16-osios gimnazijos infolenta

Montag - Pirmadienis
17.01.2022


AKTUELL - SVARBU
● Gutes neues Jahr 2022! Nach den Ferien starten wir mit dem Präsenzunterricht. Linkime gerų naujų 2022 metų! Po atostogų pamokos vyks kontaktiniu būdu mokykloje.
VERTRETUNGEN - PAVADAVIMAI
MORGEN - RYTOJ (18.01)
● Einen schönen Tag - gražios dienos...
STUNDENPLAN, Montag - PAMOKŲ TVARKARAŠTIS, Pirmadienis
Stunde | Pamoka 5 6 7 8 9 10 11 12 13
a b a b a b a b a b a b a b a b a b
1. 08:15-09:00 r r r mu sp sp d d li li b b D G m m
2. 09:05-09:50 r r r mu sp sp d d li li d d PW G/ B m m
3. 09:55-10:40 d d m m k k pw pw lg LK d d ch ch M m li PW/ G
4. 11:00-11:45 m m e e e e m m g g ch ch b b E Ph PW pw PW pw
5. 11:50-12:35 d/ d A1 d d ek ek k k d/ d A1 d m m e e PW pw PW pw g g
6. 12:40-13:25 e e d d d d ek ek e e ch ch g g M m PW pw PWpw
Pause Ork 2 Ork 2 Ork 2 Ork 2
7. 14:15-15:00 KlSt KlSt KlSt KlSt DB1 m m DB1 DB1 fr ch ch PWpw PWpw sp sp
8. 15:05-15:50 IT-AG IT-AG DA2+ DB1 DB1 DB1 fr ph ph ch ch sp sp
9. 15:55-16:40 DA+ SpAG SpAG ch ch M SpAG
10. 16:45-17:30 SpAG SpAG ch ch M SpAG

● Allgemein zu beachten ist: Halten Sie beim Husten oder Niesen größtmöglichen Abstand – drehen Sie sich am besten weg; Niesen Sie in die Armbeuge oder in ein Papiertaschentuch, das Sie danach entsorgen; Vermeiden Sie Berührungen, wenn Sie andere Menschen begrüßen und waschen Sie Ihre Hände regelmäßig und gründlich mindestens 20 Sekunden lang mit Wasser und Seife. Eine gute Handhygiene ist wichtig: bei der Ankunft in einer Bildungseinrichtung wie Kindertagesstätten oder Schulen, nach Pausen und Sportaktivitäten, nach dem Naseputzen, Niesen oder Husten, vor der Essenszubereitung und vor dem Essen und nach dem Toilettengang. Svarbu: kosėdami ar čiaudėdami, laikykitės, kiek galite, didesnio atstumo nuo kitų, geriausia išvis pasitraukti; čiaudėkite į sulenktą alkūnę arba popierinę nosinaitę, kurią vėliau tinkamai išmesite; venkite artimo kontakto, sveikindamiesi su kitais žmonėmis, plaukite rankas reguliariai bei kruopščiai, mažiausiai 20 sekundžių vandeniu su muilu. Gera rankų higiena yra labai svarbi: atvykus į švietimo įstaigą, pavyzdžiui vaikų darželį ar mokyklą, rankas plaukite po pertraukų ar sporto užsiėmimų, po nosies šnirpštimo, kosulio, čiaudulio, prieš maisto gaminimą ar valgį ir po apsilankymo tualete.
● Inhalt des Infoboards wird automatisch aktualisiert. Das Infoboard kann man auch vom Handy/Laptop aus unter der Adresse: info.gimnazija.de finden. ●Infolentos turinys automatiškai atnaujinamas. Infolentą galima rasti internete adresu: info.gimnazija.de

STUNDENPLAN - MONTAG - PAMOKŲ TVARKARAŠTIS - PIRMADIENIS
Stnd., Zeit | Pam., laik. 5 6 7 8 9 10 11 12 13
a b a b a b a b a b a b a b a b a b
1. 08:15-09:00 r r r mu sp sp d d li li b b D G m m
2. 09:05-09:50 r r r mu sp sp d d li li d d PW G/ B m m
3. 09:55-10:40 d d m m k k pw pw lg LK d d ch ch M m li PW/ G
4. 11:00-11:45 m m e e e e m m g g ch ch b b E Ph PW pw PW pw
5. 11:50-12:35 d/ d A1 d d ek ek k k d/ d A1 d m m e e PW pw PW pw g g
6. 12:40-13:25 e e d d d d ek ek e e ch ch g g M m PW pw PWpw
Pause Ork 2 Ork 2 Ork 2 Ork 2
7. 14:15-15:00 KlSt KlSt KlSt KlSt DB1 m m DB1 DB1 fr ch ch PWpw PWpw sp sp
8. 15:05-15:50 IT-AG IT-AG DA2+ DB1 DB1 DB1 fr ph ph ch ch sp sp
9. 15:55-16:40 DA+ SpAG SpAG ch ch M SpAG
10. 16:45-17:30 SpAG SpAG ch ch M SpAG
STUNDENPLAN - DIENSTAG - PAMOKŲ TVARKARAŠTIS - ANTRADIENIS
Stnd., Zeit | Pam., laik. 5 6 7 8 9 10 11 12 13
a b a b a b a b a b a b a b a b a b
1. 08:15-09:00 e e d d r r r fr m m pw pw d d li Ge D/ B
2. 09:05-09:50 e e m m r r r fr m m pw pw d d E Ph li/ Ge PW/ B
3. 09:55-10:40 m m e e li fr li r pw pw m m pw pw D/d D/d M/e M/e
4. 11:00-11:45 m m e e li fr li r pw pw g g pw pw D/d D/d M/E E//M/Ru
5. 11:50-12:35 li/ liA1 li fr m m e e ch ch b b m m g g D/d D/d
6. 12:40-13:25 li/ liA1 li fr m m e e ch ch lg DA2+ ph ph g g D/d D/d
Pause fr
7. 14:15-15:00 DA1+/ DA2 DA2 LK ch ch DA1+/ DA2 fr DA1+/ DA2 lg PW/ pw PW/ pw m m
8. 15:05-15:50 DA1+/ DA2 DA2 ch ch DA1+/ DA2 fr DA1+/ DA2 ph/ lg ph li
9. 15:55-16:40 ph/ lg ph
10. 16:45-17:30 ph ph
STUNDENPLAN - MITTWOCH - PAMOKŲ TVARKARAŠTIS - TREČIADIENIS
Stnd., Zeit | Pam., laik. 5 6 7 8 9 10 11 12 13
a b a b a b a b a b a b a b a b a b
1. 08:15-09:00 ek ek sp sp mu mu IT IT d d m m e e M B
2. 09:05-09:50 d/ DA1 d sp sp e e b b IT/ d A1 IT d/ d A1 d m m e e m m
3. 09:55-10:40 e e d d g g IT IT kt r kt r/ ev r kt r kt r/ ev r e e E Ph D/ d D/ d
4. 11:00-11:45 ek ek e e g g IT IT kt r kt r/ ev r kt r kt r/ev r e e M m D/ d D/ d
5. 11:50-12:35 li/ liA1 mu li/ liA1 r IT IT g g sp sp m m d d PW B E E
6. 12:40-13:25 li/ liA1 mu li/ liA1 r IT IT Tanz sp sp e e g g M B E E
Pause Ork 1 Ork 1 Ork 1 Ork 1 M
7. 14:15-15:00 IT IT Cho Cho d d LiB1/DB2/Cho Cho m m LiB1/DB2/Cho fr/ru lg Cho b b g g
8. 15:05-15:50 DA2/A2+/ITAG IT-AG DA2 DB2 DA2/ DB2 DA2/ DB2 DA2/DB2 fr/ ru DB2 b b lg G
9. 15:55-16:40 DA2/A2+ DA2 DA2/DB2 DA2/DB2/T2 DB2/T2 DB2/T2 b/T2 b lg G
10. 16:45-17:30 T2 T2 T2 T2
STUNDENPLAN - DONNERSTAG - PAMOKŲ TVARKARAŠTIS - KETVIRTADIENIS
Stnd., Zeit | Pam., laik. 5 6 7 8 9 10 11 12 13
a b a b a b a b a b a b a b a b a b
1. 08:15-09:00 d/ DA1 d m m LK d d mu/ DA1 mu ph/ DA1 ph li M m ch b
2. 09:05-09:50 d/ DA1 d m m li fr li mu m m ph/ DA1 ph e e E Ph ch b
3. 09:55-10:40 m m e e d d m m ph ph d d li fr/ ru E Ph ch b
4. 11:00-11:45 NaWi NaWi d d pw pw e e ph ph m m m m li Fr/ ru Pw pw PW pw
5. 11:50-12:35 NaWi NaWi ek ek d d ph ph li fr li LK mu mu D d D d E E/ Ru
6. 12:40-13:25 e e ek ek e e ph ph li fr li mu mu D d D d E E/ Ru
Pause Ork 3 Ork 3 Ork 3 Ork 3 Ork 3 Ork 3 Ork 3 Ork 3 fr/ ru
7. 14:15-15:00 mu mu ph ph m m b b sp sp li fr/ ru e e
8. 15:05-15:50 LiA2 LiA2 LiA2/DB1 LiA2/DB1 LK DB1 DB1 sp sp e fr/ e ph ph
9. 15:55-16:40 LiA2 LiA2/ Cho LiA1/DB1/Cho LiA2/DB1/Cho/T2 DB1/Cho/T2 DB1/Cho/T2 Cho/DB1/T2 Cho/T2 fr ph ph
10. 16:45-17:30 ph ph
STUNDENPLAN - FREITAG - PAMOKŲ TVARKARAŠTIS - PENKTADIENIS
Stnd., Zeit | Pam., laik. 5 6 7 8 9 10 11 12 13
a b a b a b a b a b a b a b a b a b
1. 08:15-09:00 k k b b m m g g e e sp sp li fr/ru mu mu kt r kt/ ev r
2. 09:05-09:50 k k b b m m d d e e sp sp li fr/ ru mu mu kt r kt/ ev r
3. 09:55-10:40 sp sp IT IT b b e e k k g g m m kt r kt/ ev r li fr/ ru
4. 11:00-11:45 sp sp k k li mu li fr d d e e m m kt r kt/ ev r g g
5. 11:50-12:35 NaWi NaWi k k e e sp sp g g mu mu kt r kt/ ev r li Fr/ ru e e
6. 12:40-13:25 mu LK mu k k sp sp d d e e kt r kt/ ev r g g li+ fr/ ru
Pause
7. 14:15-15:00 k AG k AG k AG k AG k AG k AG k AG k AG IT-AG IT-AG IT-AG sp sp M
8. 15:05-15:50 IT-AG IT-AG IT-AG sp sp

TERMINE DES SCHULJAHRES 2021/22
2021-2022-ŲJŲ MOKSLO METŲ KALENDORIUS
Datum Data TdW SavD Zeit Laikas Termin Terminas Kommentar Komentaras
28.01.2022
2022.01.28
Fr
Pn
Zeugnisausgabe, Ende I. Halbjahr
Pažymėjimų išdalinimas, I-ojo pusmečio pabaiga
6 Stunden
6 pamokos
31.01.2022
2022.01.31
Mo
Pr
Beginn des II. Halbjahres
II-ojo pusmečio pradžia

05.02.2022
2022.02.05
Sa
št
10:00 Tag der offenen Tür
Atvirų durų diena
In Planung
Planuojama
16.02.2022
2022.02.16
Mi
Tr
Litauischer Nationalfeiertag
Nacionalinė Lietuvos šventė
(Nicht schulfrei)
(Ne laisva)
19.02.2022
2022.02.19
Sa
št
15:00 Feier zum 16. Februar
Vasario 16-osios minėjimas
In Planung
Planuojama
21.02.2022
2022.02.21
Mo
Pr
Beginn: Schnuppertage: "Ein Tag am Litauischen Gymnasium"
Pradžia: Pažintinės dienos: "Viena diena Vasario 16-osios gimnazijoje"
Information folgt.
Informuosime.
25.02.2022
2022.02.25
Fr
Pn
Ende: Schnuppertage "Ein Tag am Litauischen Gymnasium"
Pabaiga: Pažintinės dienos: "Viena diena Vasario 16-osios gimnazijoje"

26.02.2022
2022.02.26
Sa
št
08:00 Basketballturnier 2022
Krepšinio turnyras 2022
Information folgt.
Informuosime.
28.02.2022
2022.02.28
Mo
Pr
Rosenmontag
Užgavėnių pirmadienis
(Schulfrei, BFT 1)
(Laisva)
01.03.2022
2022.03.01
Di
An
Faschingsdienstag
Užgavėnių šventė
(Schulfrei, BFT 2)
(Laisva)
11.03.2022
2022.03.11
Fr
Pn
Litauischer Nationalfeiertag
Kovo 11-osios minėjimas
(Schulfrei)
(Laisva)
28.03.2022
2022.03.28
Mo
Pr
Beginn: Praktikum 2022 - Klasse 9 und 11
Pradžia: 2022 m.m. praktika 9 ir 11 klasėms
(In Planung)
(Planuojama)
08.04.2022
2022.04.08
Fr
Pn
Ende: Praktikum 2022 Klasse 9 und 11
Pabaiga: 2022 m.m. praktika 9 ir 11 klasėms

08.04.2022
2022.04.08
Fr
Pn
Letzter Tag vor den Osterferien
Paskutinė diena prieš pavasario atostogos
(6 Stunden)
(6 pamokos)
08.04.2022
2022.04.08
Fr
Pn
Beginn: Osterferien
Pradžia: Pavasario atostogos

24.04.2022
2022.04.24
So
Sk
Ende: Osterferien
Pabaiga: Pavasario atostogos

27.04.2022
2022.04.27
Mi
Tr
Beginn: Schriftliches Landesabitur
Pradžia: Valstybiniai egzaminai raštu
(Information folgt)
(Informuosime)
28.04.2022
2022.04.28
Do
Kt
"Girls Day"
"Mergaičių Diena"
(In Planung)
(Planuojama)
01.05.2022
2022.05.01
So
Sk
Tag der Arbeit
Darbo diena

06.05.2022
2022.05.06
Fr
Pn
Europatag
Europos diena
In Planung
planuojama
06.05.2022
2022.05.06
Fr
Pn
Ausgabe der Signalzeugnisse II. HJ
I-mo pusmečio signalinių pažymėjimų išdalinimas

11.05.2022
2022.05.11
Mi
Tr
Ende: Schriftliches Landesabitur
Pabaiga: Valstybiniai egzaminai raštu
(Information folgt)
(Informuosime)
26.05.2022
2022.05.26
Do
Kt
Christi Himmelfahrt
Šeštinės
(Schulfrei)
(Laisva)
27.05.2022
2022.05.27
Fr
Pn
Christi Himmelfahrt
Šeštinės
(Schulfrei, BFT3)
(Laisva)
06.06.2022
2022.06.06
Mo
Pr
Beginn: Landesabitur: Präsentationsprüfungen
Pradžia: Valstybiniai egzaminai - Prezentacijos
(Information folgt)
(Informuosime)
06.06.2022
2022.06.06
Mo
Pr
Pfingsten
Šventosios dvasios atsiuntimas (Sekminės)
(Schulfrei)
(Laisva)
07.06.2022
2022.06.07
Di
An
Pfingstdienstag
Šventosios dvasios atsiuntimas (Sekminės)
(Schulfrei, BFT 4)
(Laisva)
11.06.2022
2022.06.11
Sa
št
Ende: Abitur Präsentationsprüfungen
Pabaiga: Valstybiniai egzaminai - Prezentacijos
(Information folgt)
(Informuosime)
16.06.2022
2022.06.16
Do
Kt
Beginn: Fronleichnam
Pradžia: Devintinės
(Schulfrei)
(Laisva)
17.06.2022
2022.06.17
Fr
Pn
Ende: Fronleichnam
Pabaiga: Devintinės
(Schulfrei, BFT 5)
(Laisva)
21.06.2022
2022.06.21
Di
An
Beginn: Landesabitur: Mündliche Prüfungen
Pradžia:Valstybiniai egzaminai žodžiu
(Information folgt)
(Informuosime)
25.06.2022
2022.06.25
Sa
št
Johannisfest
Joninių šventė
In Planung
planuojama
28.06.2022
2022.06.28
Di
An
Ende: Abitur Mündliche Prüfungen
Pabaiga: Valstybiniai egzaminai žodžiu
(Information folgt)
(Informuosime)
09.07.2022
2022.07.09
Sa
št
Akademische Abiturfeier
Abiturientų paskutinio skambučio šventė
(In Planung)
(Planuojama)
18.07.2022
2022.07.18
Mo
Pr
Beginn: Projektwoche
Pradžia: Projektų savaitė

21.07.2022
2022.07.21
Do
Kt
Ende: Projektwoche
Pabaiga: Projektų savaitė

22.07.2022
2022.07.22
Fr
Pn
Zeugnisausgabe, Ende des Schuljahres 2021/2022
Pažymėjimų išdalinimas, 2021-2022 mokslo metų pabaiga
(Schulfrei nach der 3. Std)
(Laisva po 3 pam.)
23.07.2022
2022.07.23
Sa
št
Beginn: Sommerferien 2021/2022
Pradžia: Vasaros atostogos 2021-2022

02.09.2022
2022.09.02
Fr
Pn
10:00 Eröffnungskonferenz
Pedagogų posėdis

02.09.2022
2022.09.02
Fr
Pn
Ende: Sommerferien 2021/2022
Pabaiga: Vasaros atostogos 2021-2022

05.09.2022
2022.09.05
Mo
Pr
09:30 Unterrichtsbeginn Schuljahr 2022/2023
2022-2023 mokslo metų pradžia

21.10.2022
2022.10.21
Fr
Pn
Letzter Tag vor den Herbstferien
Paskutinė diena prieš rudens atostogas
(In Planung)
(Planuojama)
22.10.2022
2022.10.22
Sa
št
Beginn: Herbstferien Schuljahr 2022/2023
Pradžia: 2022-2023 m.m. rudens atostogos

28.10.2022
2022.10.28
Fr
Pn
Ende: Herbstferien Schuljahr 2022/2023
Pabaiga: 2022-2023 m.m. rudens atostogos

08.12.2022
2022.12.08
Do
Kt
18:00 Weihnachtsfeier 2022
Kalėdų Eglutės šventė 2022
(In Planung)
(Planuojama)
21.12.2022
2022.12.21
Mi
Tr
Letzter Tag vor den Weihnachtsferien
Paskutinė diena prieš žiemos atostogas

22.12.2022
2022.12.22
Do
Kt
Beginn: Weihnachtsferien 2022/2023
Pradžia: žiemos atostogos 2022-2023

07.01.2023
2023.01.07
Sa
št
Ende: Weihnachtsferien 2022/2023
Pabaiga: žiemos atostogos 2022/2023