Infoboard des Litauischen Gymnasiums - Vasario 16-osios gimnazijos infolenta

Montag - Pirmadienis
25.09.2023


AKTUELL - SVARBU
● Am Freitag und am Montag fällt Kunst AG aus. Penktadienį ir pirmadienį nevyks dailės būrelio užsiėmimai.
VERTRETUNGEN - PAVADAVIMAI
● Montag
3 St. Kl. 7ab k ➯ k ArbAftrg (SaI)
5 St. Kl. 8a k ➯ k ArbAftrg (SaI)
5 St. Kl. 8b k ➯ LK ArbAftrg (SaI)
6 St. Kl. 7ab k ➯fällt aus (SaI)
MORGEN - RYTOJ (26.09)
● Einen schönen Tag - gražios dienos...
STUNDENPLAN, Montag - PAMOKŲ TVARKARAŠTIS, Pirmadienis
Stunde | Pamoka 5 6 7 8 9 10 11 12 13
a b a b a b a b a b a b a b a b a b
1. 08:15-09:00 r r r mu m m m m li fr li LK b ch Dd Dd g g
2. 09:05-09:50 r r r mu m m m m li LK li fr b ch Dd Dd g g
3. 09:55-10:40 li mu li fr k k d d m m pw pw ph b PWpw PWpw E E
4. 11:00-11:45 d d d d li/LA2 mu li fr e e pw pw ph b Gg Gg E E
5. 11:50-12:35 d d sp sp e e k k pw pw ch ch pw pw Mm Mm li D
6. 12:40-13:25 m m sp sp k k pw pw e e ch ch pw pw Mm Mm li ru
Pause
7. 14:15-15:00 LA1 LA1/DA2a DA2a LA1/DA2a LK mu mu ph ch/B ch/B sp sp
8. 15:05-15:50 LA1 LA1/DA2a DA2a LA1/DA2a mu mu ph ch/B ch/B sp sp
9. 15:55-16:40 spAG spAG spAG spAg ch ch spAG spAG
10. 16:45-17:30 spAG spAG spAG spAG spAG spAG spAG spAG

● Inhalt des Infoboards wird automatisch aktualisiert. Das Infoboard kann man auch vom Handy/Laptop aus unter der Adresse: info.gimnazija.de finden. ●Infolentos turinys automatiškai atnaujinamas. Infolentą galima rasti internete adresu: info.gimnazija.de

STUNDENPLAN - MONTAG - PAMOKŲ TVARKARAŠTIS - PIRMADIENIS
Stnd., Zeit | Pam., laik. 5 6 7 8 9 10 11 12 13
a b a b a b a b a b a b a b a b a b
1. 08:15-09:00 r r r mu m m m m li fr li LK b ch Dd Dd g g
2. 09:05-09:50 r r r mu m m m m li LK li fr b ch Dd Dd g g
3. 09:55-10:40 li mu li fr k k d d m m pw pw ph b PWpw PWpw E E
4. 11:00-11:45 d d d d li/LA2 mu li fr e e pw pw ph b Gg Gg E E
5. 11:50-12:35 d d sp sp e e k k pw pw ch ch pw pw Mm Mm li D
6. 12:40-13:25 m m sp sp k k pw pw e e ch ch pw pw Mm Mm li ru
Pause
7. 14:15-15:00 LA1 LA1/DA2a DA2a LA1/DA2a LK mu mu ph ch/B ch/B sp sp
8. 15:05-15:50 LA1 LA1/DA2a DA2a LA1/DA2a mu mu ph ch/B ch/B sp sp
9. 15:55-16:40 spAG spAG spAG spAg ch ch spAG spAG
10. 16:45-17:30 spAG spAG spAG spAG spAG spAG spAG spAG
STUNDENPLAN - DIENSTAG - PAMOKŲ TVARKARAŠTIS - ANTRADIENIS
Stnd., Zeit | Pam., laik. 5 6 7 8 9 10 11 12 13
a b a b a b a b a b a b a b a b a b
1. 08:15-09:00 d d d d ph ph g g m m lg d d mu mu b b/ru
2. 09:05-09:50 d d d d m m d d m m ph ph d d lg e b b/Ph/Ru
3. 09:55-10:40 e e m m m m ch ch r r r r m m PWpw PWpw b b/Ph/Ru
4. 11:00-11:45 e e m m pw pw ch ch r r r r m m PWpw PWpw g g
5. 11:50-12:35 geo geo e e r r r mu ch ch g g sp sp E E/ru Dd Dd
6. 12:40-13:25 geo geo e e r r r ch ch g g sp sp E E Dd Dd
Pause
7. 14:15-15:00 mu mu sp sp ph ph g g b PWpw PWpw
8. 15:05-15:50 mu mu sp sp DA2b DA2b lg b PWpw PWpw
9. 15:55-16:40 DA2b DA2b lg b
10. 16:45-17:30
STUNDENPLAN - MITTWOCH - PAMOKŲ TVARKARAŠTIS - TREČIADIENIS
Stnd., Zeit | Pam., laik. 5 6 7 8 9 10 11 12 13
a b a b a b a b a b a b a b a b a b
1. 08:15-09:00 m m e e d d geo geo g g d d e e Mm MM li PW
2. 09:05-09:50 m m geo geo d d m m m m d d e e Gg Gg li PW
3. 09:55-10:40 li mu li r geo geo e e lg fr m m g g E Ph Dd Dd
4. 11:00-11:45 li LK li fr e e b b d d m m mu mu E Ph Dd Dd
5. 11:50-12:35 e e m m li fr li r pw pw e e d d PW G/ru Mm Mm
6. 12:40-13:25 e e geo geo li li r e e fr d d D G/lg E Ph
Pause
7. 14:15-15:00 IT IT DA2a mu mu fr ch Gg Gg e/Li e
8. 15:05-15:50 DA2a mu mu ch ph ph e/lg e
9. 15:55-16:40 DB1 DB1 DB1 ph ph e/lg e
10. 16:45-17:30 DB1 DB1 DB1
STUNDENPLAN - DONNERSTAG - PAMOKŲ TVARKARAŠTIS - KETVIRTADIENIS
Stnd., Zeit | Pam., laik. 5 6 7 8 9 10 11 12 13
a b a b a b a b a b a b a b a b a b
1. 08:15-09:00 m m e e d d m m IT IT d d li fr/ru M M ch B
2. 09:05-09:50 e e m m d d e e IT IT d d li fr/ru Mm Mm ch B
3. 09:55-10:40 d d d d IT IT e e b b ph ph e e mu mu ch ch
4. 11:00-11:45 b b e e IT IT ph ph li fr li mu m m E E PWpw PWpw
5. 11:50-12:35 b b d d e e ph ph li mu li fr e e Dd Dd Mm Mm
6. 12:40-13:25 li LEGO li r DA2a fr IT IT ph ph b b mu mu Dd Dd Mm Mm
Pause
7. 14:15-15:00 LEGO DA2a IT IT sp sp li e ph ph
8. 15:05-15:50 LA1/DA2b LA1 DA2b LA1/DA2b DA2b sp sp li e ph ph
9. 15:55-16:40 LA1/DA2b LA1 DA2b LA1/DA2b DA2b/DB2 LA1/DB2 DB2
10. 16:45-17:30 DB2 DB2 DB2
STUNDENPLAN - FREITAG - PAMOKŲ TVARKARAŠTIS - PENKTADIENIS
Stnd., Zeit | Pam., laik. 5 6 7 8 9 10 11 12 13
a b a b a b a b a b a b a b a b a b
1. 08:15-09:00 k k IT IT g g sp sp d d m m kt/ev r kt/ev r PW/Li/Ru PW/Li/Ru M M
2. 09:05-09:50 k k b b g g sp sp d d e e kt/ev r kt/ev r li ru Mm Mm
3. 09:55-10:40 sp sp b b li/LA2 LK li fr k k e e m m kt/ev r kt/ev r E/PH E/Ph
4. 11:00-11:45 sp sp k k b b e e g g m m li fr kt/ev r kt/ev r E/Ph E/Ph
5. 11:50-12:35 k k e e g g sp sp fr fr m m li ru kt/ev r kt/ev r
6. 12:40-13:25 LK LA2 fr d d sp sp LA2 m m ph/ru ph/ru kt/ev r kt/ev r
Pause
7. 14:15-15:00 DB1 DB1 DB sp sp ph ph
8. 15:05-15:50 sp sp

TERMINE DES SCHULJAHRES 2022/23
2022-2023-ŲJŲ MOKSLO METŲ KALENDORIUS
Datum Data TdW SavD Zeit Laikas Termin Terminas Kommentar Komentaras
28.09.2023
2023.09.28
Do
Kt
19:00 Feier zum Tag der Deutschen Einheit
Vokietijos vienybės dienos minėjimas
Im Schlosssaal
Pilies salėje
02.10.2023
2023.10.02
Mo
Pr
Tag der deutschen Einheit (Brückentag)
Vokietijos susivienijimo diena
Schulfrei
Laisva diena
03.10.2023
2023.10.03
Di
An
Tag der Deutschen Einheit
Vokietijos susivienijimo diena
Schulfrei
Laisva diena
20.10.2023
2023.10.20
Fr
Pn
Letzter Tag vor den Herbstferien
Paskutinė diena prieš rudens atostogas
6 Stunden
6 pamokos
22.10.2023
2023.10.22
So
Sk
Beginn: Herbstferien
Pradžia: Rudens atostogos

28.10.2023
2023.10.28
Sa
št
Ende: Herbstferien
Pabaiga: Rudens atostogos

10.11.2023
2023.11.10
Fr
Pn
Zeugnisausgabe Signalnoten I HJ
I pusm. Signalinių pažymių išdavimas

18.11.2023
2023.11.18
Sa
št
10:00 Elternsprechtag
Tėvų pokalbių su mokytojais diena

02.12.2023
2023.12.02
Sa
št
17:00 Schlossbeleuchtung/ Lebendiger Adventskalender
Eglutės pilies bokšte įžiebimas
Information folgt
Informaciją pateiksime
08.12.2023
2023.12.08
Fr
Pn
17:00 Weihnachtfeier
Kalėdinė šventė
In Planung
Planuojama
21.12.2023
2023.12.21
Do
Kt
Letzter Tag vor der Weihnachtsferien
Paskutinė diena prieš žiemos atostogas
6 Stunden
6 pamokos
22.12.2023
2023.12.22
Fr
Pn
Beginn: Weihnachtsferien 2023/2024
Pradžia: Žiemos atostogos 2023/2024

14.01.2024
2024.01.14
So
Sk
Ende: Weihnachtsferien 2023/2024
Pabaiga: Žiemos atostogos 2023/2024

15.01.2024
2024.01.15
Mo
Pr
Schulanfang nach den Weihnachtsferien.
Ugdymo proceso pradžia po žiemos atostogų.

02.02.2024
2024.02.02
Fr
Pn
Zeugnisausgabe, Ende I. Halbjahr
Pažymėjimų išdalinimas, I-mo pusmečio pabaiga

03.02.2024
2024.02.03
Sa
št
Tag der offenen Tür
Atvirų durų diena
In Planung
Planuojama
05.02.2024
2024.02.05
Mo
Pr
Beginn des II. Halbjahres
II-ojo pusmečio pradžia

12.02.2024
2024.02.12
Mo
Pr
Rosenmontag
Užgavėnių pirmadienis
schulfrei
Laisva diena
13.02.2024
2024.02.13
Di
An
Fastnachtdienstag/Pädagogischer Tag
Užgavėnių antradienis/pedagogų savišvietos diena
In Planung
Planuojama
19.02.2024
2024.02.19
Mo
Pr
Schnuppertage: "Ein Tag am Litauischen Gymnasium"
Pažintinės dienos Gimnazijoje
In Planung
Planuojama
24.02.2024
2024.02.24
Sa
št
15:00 Feier zum 16. Februar
Vasario 16-osios minėjimas
Litauischer Nationalfeiertag / In Planung
Lietuvos Respublikos valstybinė šventė / Planuojama
22.03.2024
2024.03.22
Fr
Pn
Letzter Tag vor den Osterferien
Paskutinė diena prieš pavasario atostogos

24.03.2024
2024.03.24
So
Sk
Beginn: Osterferien
Pradžia: Pavasario atostogos

14.04.2024
2024.04.14
So
Sk
Ende: Osterferien
Pabaiga: Pavasario atostogos

15.04.2024
2024.04.15
Mo
Pr
Beginn: Praktikum 2024 Klasse 9 und 11
Pradžia: 9 ir 11 klasių praktika 2024

17.04.2024
2024.04.17
Mi
Tr
Beginn: Schriftliches Landesabitur
Pradžia: Valstybiniai egzaminai raštu

25.04.2024
2024.04.25
Do
Kt
Girls´Day und Boys´Day
Girls´Day und Boys´Day
In Planung
Planuojama
26.04.2024
2024.04.26
Fr
Pn
Ende: Praktikum 2024 Klasse 9 und 11
Pabaiga: 2024 m. praktika 9 ir 11 klasėms

01.05.2024
2024.05.01
Mi
Tr
Tag der Arbeit / Feiertag
Tarptautinė darbo dienos šventė
Schulfrei
Laisva diena
08.05.2024
2024.05.08
Mi
Tr
Ende: Schriftliches Landesabitur
Pabaiga: Valstybiniai egzaminai raštu

09.05.2024
2024.05.09
Do
Kt
Beginn: Christi Himmelfahrt
Pradžia: Kristaus į dangų žengimo šventė (Šeštinės)
Schulfrei
Laisva diena
10.05.2024
2024.05.10
Fr
Pn
Ende: Christi Himmelfahrt
Pabaiga: Kristaus į dangų žengimo šventė (Šeštinės)
Schulfrei
Laisva diena
13.05.2024
2024.05.13
Mo
Pr
Signalnoten: Ausgabe II Halbjahr
II pusmečio signalinių pažymių išdavimas

20.05.2024
2024.05.20
Mo
Pr
Pfingstmontag
Šventosios dvasios atsiuntimas (Sekminės)
Schulfrei
Laisva diena
30.05.2024
2024.05.30
Do
Kt
Beginn: Fronleichnam
Pradžia: Devintinės
Schulfrei
Laisva diena
31.05.2024
2024.05.31
Fr
Pn
Ende: Fronleichnam
Pabaiga: Devintinės
Schulfrei
Laisva diena
22.06.2024
2024.06.22
Sa
št
Johannisfeier
Joninių šventė
In Planung
Planuojama
28.06.2024
2024.06.28
Fr
Pn
Akademische Abiturfeier
Brandos atestatų įteikimo šventė

08.07.2024
2024.07.08
Mo
Pr
Beginn: Projektwoche
Pradžia: Projektų savaitė
In Planung
Planuojama
11.07.2024
2024.07.11
Do
Kt
Ende: Projektwoche
Pabaiga: Projektų savaitė

12.07.2024
2024.07.12
Fr
Pn
Zeugnisausgabe, Ende des Schuljahres 2023/2024
Pažymėjimų išdalinimas, 2023/2024 mokslo metų pabaiga

15.07.2024
2024.07.15
Mo
Pr
Beginn: Sommerferien
Pradžia: Vasaros atostogos